ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 พ.ค. 2563
จ้างจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     19 พ.ค. 2563
จ้างจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     19 พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     24 เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     8 เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมเทศกาลแข่งขันพายเรือเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     2 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมเทศกาลแข่งขันพายเรือเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     31 มี.ค 2563
ซื้อจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     31 มี.ค 2563