ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่   20 พ.ค. 2563 92 ครั้ง icon
เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563   8 เม.ย. 2563 104 ครั้ง icon
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ ประจำปี 2563   8 เม.ย. 2563 100 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมเทศก.....   3 เม.ย. 2563 101 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัด เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมเทศกาลแข่งขันพายเ.....   3 เม.ย. 2563 86 ครั้ง icon
ประกวดราคาจ้างโครงการเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมเทศกาลแข่งขันพายเรือเพื่อการท่องเที่ยว   31 มี.ค 2563 73 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 มี.ค 2563 58 ครั้ง icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมงานแข่งขัน กระบี่ อิ.....   12 มี.ค 2563 77 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมงานแข่งขัน กระบี.....   26 ก.พ. 2563 81 ครั้ง icon