ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการ Andaman go green Travel Trade   21 เม.ย. 2564 135 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาฯ การจ้างโครงการ Andaman go green Travel Trade   21 เม.ย. 2564 121 ครั้ง
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ .....   8 ก.พ. 2564 133 ครั้ง
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์   28 ม.ค. 2564 125 ครั้ง
ประกาศจัดเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน   19 ม.ค. 2564 131 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่   20 พ.ค. 2563 199 ครั้ง icon
เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563   8 เม.ย. 2563 207 ครั้ง icon
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ ประจำปี 2563   8 เม.ย. 2563 204 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมเทศก.....   3 เม.ย. 2563 192 ครั้ง icon