รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2563   4 มิ.ย. 2563 222 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2563   4 มิ.ย. 2563 198 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563   4 มิ.ย. 2563 206 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2563   4 มิ.ย. 2563 205 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2562   4 มิ.ย. 2563 216 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2562   4 มิ.ย. 2563 146 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2562   4 มิ.ย. 2563 141 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2562   4 มิ.ย. 2563 149 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2562   4 มิ.ย. 2563 140 ครั้ง