ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการ AO NANG Beat Virtual Music Festival   3 ส.ค. 2563 69 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบแหลมสัก กิจกรรมประช.....   25 ก.ค. 2562 256 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   23 ก.ค. 2562 163 ครั้ง icon
ประกาศราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กิจกรรมพัฒนาบ.....   22 ก.ค. 2562 181 ครั้ง icon
ยกเลิกประกาศราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กิจกรรม.....   19 ก.ค. 2562 185 ครั้ง icon
ประกาศราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กิจกรรมพัฒนาบ.....   27 มิ.ย. 2562 159 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   12 พ.ย. 2561 250 ครั้ง
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   27 ก.ค. 2559 264 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ Krabi QR Code   18 มี.ค 2559 252 ครั้ง